Vanessa 33

Обработка на метали

Телефони: 0887897909, 0888877565

E-mail: vanesa33@dir.bg

         officevanesa33@gmail.com

За нуждите на фармацията и медицината

 

За нуждите на фармацията и медицината Фирма Ванеса 33 ЕООД изработва различни продукти, за нуждите на фармацията и медицината от неръждаеми стомани (inox).

Различни съдове, улеи, преходи и всякакъв вид специфични части и детаили. За медицината, произвеждаме различни видове маси, шкафове, кутии за стерелизация, рампи за инвалидни колички и други.

 

c1
c2
c3
c4
d1
d2
d3
d4
e1
e2
e3
e4
e5
f1
f2
g1
g2
j1
j2
j3
j4
k1
k2
k3
k4
k5
a1
a2
b1
b2